top of page

Popravak, servisiranje i održavanje.

Posredovanje.

 

Podaci o tvrtci:

Naziv i Sjedište: nDimension j.d.o.o., Ivana Brkanovića 3 Sesvete, 

OIB: 06274237181, transakcijski račun kod PBZ broj: HR8623400091110611239

vlasnik  M. Pavlović

bottom of page