top of page

Cjenik usluga

Napomene:

  • Instalacija Windowsa i ostalog licenciranog software-a vrši se samo uz predočenje važeče licence

  • U cijene nisu uračunati rezervni dijelovi

  • Ukoliko odustanete od servisa naplaćujemo dolazak i identifikaciju problema u iznosu od 50 kn

  • Cijene su izražene u kunama

 150,00
 150,00
 150,00
 150,00
150,00
50,00

   CIJENE

          Kn

bottom of page